ROK 2018 - Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PODUJATIA
Prvý ples klientov CSS Kežmarok
               Klienti Centra sociálnych služieb v Kežmarku sa niekoľko mesiacov v rámci terapií venovali terapii tancom pod vedením lektorky Tanečnej školy TEMPO p. Gertrúdy Scholtzovej. Poctivo sa učili a trénovali tanečné figúry a choreografie. Na základe ich snaženia nám skrsla myšlienka zorganizovať pre našich klientov a ich rodičov ples, ktorý sa uskutočnil 26. januára 2018. Klienti sa na túto akciu pripravovali a tešili. Dievčatá sa zmenili na dámy v róbach, chlapci vymenili tričká a športové oblečenia za obleky.
              
Ples bol otvorený spoločnou piesňou „Úsmev je dar“, ktorú si spoločne zaspievali všetci zamestnanci aj klienti CSS Kežmarok. Nasledoval príhovor a privítanie všetkých hostí riaditeľkou CSS Kežmarok – PhDr. Evou Mašteníkovou.       
Následne sa naši klienti predviedli nacvičenou choreografiou, kde zatancovali Mazurku a Valčík. Za svoje vystúpenie a snaženie zožali ovácie rodičov a personálu CSS Kežmarok.
              
Tento rok sme sa rozhodli usporiadať ples klientov po prvý krát. Veríme, že sa ples vydaril a šťastie, ktoré sme videli na tvárach klientov nás utvrdilo v tom, aby sme v tejto tradícií pokračovali aj naďalej.
                                                                                                                            Kolektív zamestnancov CSS Kežmarok
 
Divadelné predstavenie „Popoluška“

 
 
V rámci dramatoterapie si naši prijímatelia nacvičili krátke divadelné predstavenie „Popoluška“, s ktorým sa prezentovali v zariadení pred ostatnými klientmi a kamarátmi z nášho zariadenia aj z DSS Ľubica  dňa 27. marca 2018.
V hlavnej úlohe sa predstavila Majka P., ktorá stvárnila rolu „Popolušky“, na ktorú sa veľmi tešila a svedomito pripravovala. Do divadielka bolo zapojených celkom 8 klientov.
 
Hlavným motívom a cieľom tohto divadelného predstavenie bolo podporiť a zvýšiť sociálnu interakciu, podporiť schopnosť uvoľniť sa, rozvíjať predstavivosť,  fantáziu a koncentráciu, zvýšiť sebadôveru u klientov.  Celé predstavenie sprevádzali rôzne zvukové efekty, ktoré oživili a spestrili predstavenie. Všetkým prítomným sa predstavenie páčilo a účinkujúci klienti boli odmenení bohatým potleskom. Po predstavení nasledovalo malé občerstvenie a voľná zábava spojená s diskotékou.
 
  TARIN reklamná agentúra tvorba webstránok
Copyright 2016. All rights reserved.

TARIN - tvorba webstránok
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky