ROK 2017 - Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PODUJATIA
 

KLAUN ADYHO

Dňa 26.01.2017 o 11.00 hod. zavítal do Centra sociálnych služieb v Kežmarku, Pod lesom 6 KLAUN ADYNO  z Trenčianskej nadácie Fond Dr. Klauna so zábavným predstavením  pod názvom „CESTOU NECESTOU“. Jeho „cesta“  ho zaviedla priamo medzi prijímateľov sociálnych služieb a deti z krízového strediska.  Bol to pre všetkých zúčastnených zážitok plný prekvapení, smiechu, radosti a zábavy. Predstavenie  financovala Trenčianska nadácia prostredníctvom Fondu Dr. Klauna, vďaka   finančnej podpore Slovenských elektrárni a.s. a Ministerstva kultúry SR, za čo im aj touto cestou vyslovujeme srdečné poďakovanie. Sme veľmi radi, že stále existujú ľudia, ktorí sú ochotní rozdávať radosť a dobrú náladu a pomáhať tak tým, ktorí to potrebujú pre lepšie zvládanie svojich životných osudov.
 
Návšteva  miestnej knižnice

Mesiac „Marec“ je mesiacom knihy. Práve pri tejto príležitosti sme sa s prijímateľmi sociálnych služieb z Centra sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 6,  zúčastnili prehliadky miestnej knižnice, ktorá je umiestnená v nových priestoroch v meste, kde sme ocenili výťah a tým dostupnosť aj pre zdravotne postihnutých občanov. Venovala sa nám pracovníčka knižnice, ktorá PSS priblížila jej fungovanie a význam knihy pre každého človeka, či už pre dieťa alebo dospelého. Potom sme si v jej podaní vypočuli príbeh „ O chudobnej a bohatej nočnej košieľke“ z rozprávkovej knižky „ O psíčkovi a mačičke“.  V druhej časti stretnutia si klienti mohli vybrať knihu podľa vlastného obľúbeného žánru, ktorú si prelistovali, či už rozprávkovú, romantickú, náučnú, detektívnu alebo inú. V závere ich pracovníčka knižnice vyzvala, aby si vymaľovali obrázok a z chudobnej košieľky vytvorili vlastnú bohato zdobenú nočnú košieľku...
 
Klientom sa návšteva páčila a radi si ju znovu zopakujeme.
 
Tretie kolo speváckej súťaže „SPIEVAME PRE RADOSŤ 3 – DUETA“

V Centre sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 6 sa dopoludnia 29.marca konala už tretia séria speváckej súťaže pre prijímateľov sociálnych služieb  „Spievame pre radosť 3 – DUETA“.
Prijímatelia sa na súťaž veľmi tešili a svedomito sa pripravovali. Súťažilo 8 párov s piesňami od známych slovenských populárnych spevákov,  ale aj s ľudovými pesničkami. Výkony hodnotila štvorčlenná porota, ktorá prideľovala jednotlivým párom zaslúžené body.
Prvé miesto si napokon „vyspievali“  Katarínka G. a Simonka N. s pesničkou od speváčky Kristíny pod názvom „Ešte váham“. Na druhom mieste sa umiestnili prijímateľky z CSS – prevádzky v Ľubici – Marienka Z. a Justínka Č. s ľudovou pesničkou „Mám ja hrušku“. Na tretej priečke skončili klienti – Martin G. a Tomáš D. s piesňou „Červené jabĺčko“. Výhercovia boli ocenení diplomom a sladkými  darčekmi, ktoré si prevzali od p. riaditeľky CSS Kežmarok – PhDr. Evy Mašteníkovej. Sladkú odmenu si zaslúžili všetci účastníci súťaže aj všetci prítomní klienti za snahu, odvahu, dobrú náladu, skvelé povzbudzovanie a vytvorenie príjemnej atmosféry ...
 
Stretnutie rodičov , ktorým sa poskytuje sociálna služba – Včasná intervencia

CSS Kežmarok, Pod lesom 6 začalo koncom minulého roka poskytovať novú sociálnu službu- včasná intervencia, ktorá je určená deťom, ktorých vývoj je ohrozený v dôsledku zdravotného postihnutia od 0 do 7 rokov veku a ich rodinám.
Dňa 21.apríla sa konalo prvé spoločné stretnutie rodín, ktorým sa táto služba v CSS Kežmarok poskytuje. Cieľom tohto stretnutia bolo vzájomné spoznanie sa rodín, výmena skúseností a poznatkov.  Na stretnutie rodín boli prizvaní aj hostia, Mgr. Zuzana Grotkovská, vedúca úseku kompenzácii z ÚPSVaR v Kežmarku a Mgr. Alexandra Trošoková, psychologička, ktorá pracuje v Nemocnici v Poprade a venuje sa práve stimulácii vývinu predčasne narodených detí a detí so zdravotným postihnutím.
Stretnutie otvorila riaditeľka CSS Kežmarok – PhDr. Eva Mašteníková, ktorá privítala prítomných, odovzdala slovo Mgr. Grotkovskej, ktorá informovala rodičov o možnostiach kompenzácií a o rôznych finančných príspevkoch na zlepšenie sociálnej situácie v rodine so zdravotne postihnutým dieťaťom.  Diskusiu otvorila Mgr. Mária Pastuchová, vedúca sociálneho úseku CSS Kežmarok, ktorá sa informovala na možnosti a podmienky vybavenia preukazu ZŤP, ZŤP/S pre maloleté deti so zdravotným postihnutím. Po diskusii nasledovala prezentácia o potrebe včasnej intervencie a stimulácii vývoja  u detí so zdravotným postihnutím, ktorú si pripravila Mgr. Alexandra Trošoková. Po prezentácii sa znovu diskutovalo o potrebe pravidelného cvičenia a stimulovania už od ranného veku dieťaťa, o tom, že rodičia sú hlavnými „terapeutmi“ svojich detí, o ich dôležitej úlohe pri výchove a starostlivosti o svoje zdravotne postihnuté dieťa, ktorého narodenie do rodiny určite ovplyvni  jej bežný chod a fungovanie. Aj preto je veľmi dôležitá pomoc a podpora celej rodine, čo je vlastne úlohou a náplňou novej sociálnej služby – včasnej intervencie.
 
Krídla túžby 2017

Siedmy  ročník regionálnej súťaže „Krídla túžby“ priniesol niekoľko zmien. Zmenilo sa miesto aj organizátor. Súťaž sa konala 22. júna 2017 v malebnom prostredí amfiteátra kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore.
 
Prípravu a celý priebeh súťaže organizovali Centrum sociálnych služieb Kežmarok, pod vedením PhDr. Evy Mašteníkovej, riaditeľky zariadenia, v spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi, ktoré riadi Mgr. Viera Pasterová, PhD.  
 
Zamagurie, Pieninský národný park s krásnym výhľadom na bralá „Tri koruny“, Dunajec a scenéria známeho Kláštora kartuziánov, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, očarili každého návštevníka alebo turistu.
 
V súťažnom kole vystúpilo 16 zariadení poskytujúcich sociálne služby, v nesúťažnom kole sa predstavilo Social.Trans Spišské Vlachy.
 
Počas vystúpení sa podával obed a občerstvenie, pre prijímateľov bola pripravená sladká odmena vo forme nanukov a cukrovej vaty.
 
          Keďže postúpiť nemôžu všetci účinkujúci, porota nominovala tri najlepšie vystúpenia na "Krídla túžby" do Prešova:
 
 
- Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa (ľudové zvyky – „Páračky“)
 
- Dom sv. Anny, Gréckokatolícka charita Prešov - St. Ľubovňa  (dramatizácia básne – „Na farbách dúhy“)
 
- CSS Clementia Ličartovce (hudobno-tanečno-výtvarné pásmo – „Čaro umenia“)
 
Po skončení a vyhodnotení súťažného kola vystúpila hudobná skupina AMOR, ktorá spríjemnila popoludňajšie chvíle. Veríme, že všetci zúčastnení si vychutnali čaro prekrásnej prírody a budú na toto podujatie v dobrom a ešte dlho spomínať...
 
Športový deň v Centre...

 
 
Dňa 9. augusta sme si v Centre sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 6 pripravili pre našich prijímateľov „športový deň“. Pozvali sme nielen našich klientov, ale aj ich rodičov,  prijímateľov soc. služieb z Ľubice a deti z Krízového strediska v Kežmarku.
 
Zamestnanci pre klientov pripravili jednotlivé stanovištia na záhrade CSS, na ktorých prebiehali súťažné disciplíny. Súťažilo sa v piatich disciplínach:
 
1.     Stanovište    - Hod loptou do plechoviek
 
2.     Stanovište    - Hod loptou do koša
 
3.     Stanovište    - Prekážkový beh
 
4.     Stanovište    - preťahovanie lanom
 
5.     Stanovište    - skákanie vo vreci/pre vozičkárov-chytanie rybiek na udicu
 
Klienti a deti z KS boli rozdelení do 4 skupín a tie sa presúvali a súťažili na jednotlivých stanovištiach.
 
Pre spestrenie programu sme mali aj voľnú disciplínu – „stoličkový tanec“, do ktorej sme zapojili aj rodičov a zamestnancov. Po vyhodnotení víťazov v každej disciplíne, p. riaditeľka odovzdala diplomy víťazom za jednotlivé kategórie a keďže vyhrať nemôžu všetci,  balíček so sladkosťami  bol odovzdaný každému účastníkovi.
 
Myslím, že môžeme konštatovať, že akcia sa vydarila, všetci sme sa príjemne zabavili a keďže počasie bolo príjemné, klienti si aj zatancovali na záhradnej diskotéke...
 
Tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu...
 
  TARIN reklamná agentúra tvorba webstránok
Copyright 2016. All rights reserved.

TARIN - tvorba webstránok
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky