O NÁS - Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

História zariadenia

Centrum  sociálnych  služieb  Kežmarok  zriadil  Okresný  úrad  v Poprade 1. apríla 1992 vtedy pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti s denným pobytom v  Ľubici.  Vznikol  dôkladnou rekonštrukciou väčšieho kamenného, približne 100 ročného rodinného domu, v snahe zabezpečiť požadované služby pre mentálne postihnuté deti z vtedajšieho okresu Poprad. Žiadné podobné zariadenie totiž v blízkom okolí nebolo. Jeho prevádzka bola od  1. apríla  1993  rozšírená na týždenný  a  celoročný pobyt.
Dňa 23.7.2013 bola slávnostne otvorená nová prevádzka Centra sociálnych služieb na adrese Pod lesom 6, Kežmarok, kde sa služby poskytujú ambulantnou formou.

 

Súčasný stav
    
Centrum sociálnych služieb je samostatná rozpočtová organizácia.

V Centre sociálnych služieb je možné poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších prepisov.
V Centre sociálnych služieb Kežmarok pracuje 36-členný kolektív (riaditeľka, ekonómka, sociálne pracovníčky, samostatné odborné referentky, sestra, fyzioterapeut, psychológ, špeciálny pedagóg, vychovávateľ, pomocný vychovávateľ, opatrovateľky, opatrovateľky-pomocné kuchárky, ergoterapeutky, kuchárky, krajčírka-práčka-upratovačka, vodič-údržbár-kurič, profesionálny rodič), ktorý sa snaží vytvoriť prijímateľom a deťom centra podmienky rodinného  typu.
Výhoda  tohto  centra  je  v  tom,  že medzi prijímateľmi a pracovníkmi je vytvorený úzky kontakt a citová väzba, čo prijímateľom dáva pocit druhého domova a oni sa v ňom cítia dobre.


 
  TARIN reklamná agentúra tvorba webstránok
Copyright 2016. All rights reserved.

TARIN - tvorba webstránok
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky